janka
Member
Beiträge: 5
Registriert: Di, 17. Mär 2009, 14:38

albanische filme

Di, 14. Apr 2009, 14:58

Hallo erstmal aller zusammen,
ich bin auf der suche nach albanische filmen im internet zum downloaden
kann mir einer von euch ein paar seiten geben wo ich albanische oder auf albanische übersetzte filme bekommen kann?

Danke euch allen

Benutzeravatar
Lars
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 7553
Registriert: So, 29. Dez 2002, 5:07

Re: Marubi

Mi, 27. Mai 2009, 0:10

David Röthlisberger hat geschrieben:Hallo miteinander, habt ihr noch mehr infos wie es jetzt aussieht an der marubi filmschule?
Von: "Academy of Film & Multimedia MARUBI" <info>
Datum: 26. Mai 2009 22:58:05 GMT+02:00
An: "Academy of Film & Multimedia MARUBI" <info>
Betreff: Të gjithë, të lumtur, shkatërrojnë... A happy, destructive team... Main dans la main, heureux, ils détruisent...

NOTË INFORMIMI

(For english and french translations, please scroll down)

25 Maj 2009 - Pas një heshtje dhe "qetësie" tre javore, e cila u lejoi pajisjen me një Leje Ndërtimi të bazuar në akte të paligjëshme e të papërgjegjshme të Qeverisë Berisha, Top Channel u rishfaq për të ndërtuar një gardh rrethues në Lulishten e Kampusit Universitar të AFMM. Tashmë niveli i akteve korruptive ka përfshirë dhe Bashkinë e Tiranës. Leja për ndërtimin e rrethimit, është firmosur nga kryetari i Bashkisë dhe shefi i opozitës Edi Rama dhe Drejtoresha e Komisionit Teknik të Bashkisë. AFMM ndodhet tashmë nën sulmin e medias së "pavarur" dhe akteve të paligjëshme të Qeverisë Qëndrore e asaj Vendore. Kjo situatë iracionale dhe totalisht korruptive, përbën një kërcënim dhe një shenjë të mungesës të vlerave etike, morale, intelektuale e politike në Shqipëri.
AFMM është një institucion i pavarur, jashtë influencave të biznes-media-politikës. E vetmja arsye racionale e këtyre akteve është vënja nën kontroll klientelist e këtyre institucioneve të domosdoshëm për shëndetin kulturor të vendit, motivuar vetëm nga cmira personale e profesionale e cila vjen si pasojë e frustrimit dhe aftësive të limituara intelektuale e administruese të personave të përfshirë në këtë sulm sa primitiv dhe të paprecedent.

Faktikisht, leja është dhënë tekstualisht për rrethimin e lulishtes së ishlaboratorit të filmit. Në fakt AFMM ushtron aktivitetin e saj në godinën e ish repartit të zërit. Ish laboratori ndodhet rreth 30 metra më larg dhe ndahet nga ish reparti i zërit nga një rrugë emergjence.
Por askush nuk do tja dijë, pasi vetë Qeveritë ( Qëndrore e Vendore) kanë marrë vendimet e tyre bazuar në gen plane dhe dokumenta të falsifikuara, të servirura nga Adminstrata kulturore e përfaqësuar nga Albafilm dhe ministri i Ekonomisë, tregtisë dhe Energjitikës (METE) z. Genc Ruli. Këto gen plane të falsifikuara, mes shume efekteve shkatërruese që prodhojnë, bllokojnë daljet në rast zjarri të AFMM, dhe Arkivit tonë Qëndror të Filmit ku ruhen kilometra të tërë të Trashigimisë sonë Kombëtare Kinematografike që nga 1923. Këto fakte nënvizojnë dhe një herë vizionin mjeran qeveritar të cilin përfitojmë ne Shqipëtarët. Më e rënda është se Top Channel që normalisht i takson vetes principe me profil të lartë, e moral qytetar të pastër në interes publik të Shqiptarëve, kësaj rradhe po e vendos vullnetarisht veten në krahun e barrikadës të interesave të errëta klienteliste elektorale, duke u vendosur kështu për herë të parë në historinë e tij, haptazi në kundërshtim me interesat kulturore e artistike, afatgjata të vendit tonë.


PËRMBLEDHJE LIGJORE E PËRDITËSUAR

26 Janar 2009 - Gjykata e Tiranës, kthen mbrapsht padinë e Albafilm dhe METE kundër Orafilm/AFMM për zaptim të paligjshëm toke.

21 Shkurt 2009 - Albafilmi dhe policia e shtetit, duke paralajmëruar vetëm në 20 Shkurt 2009, ushtrun dhunë të jashtëligjëshme për më shumë se tre orë, kundër Kampusit Universitar të AFMM, studentëve e stafit Akademik, të cilët mbronin shkollën dhe Ligjin e Arsimit të lartë dhe Kushtetutën e Shqipërisë. Ardhja e Ambasadorit gjerman dhe Përfaqësuesve të Ambasadës Franceze, larguan forcat e rendit dhe Albafilm, të cilat mbajtën rrethimin deri në orët e vona të natës dhe më pas u larguan.
Albafilm, METE dhe policia e shtetit bënë padi penale në zyrën e prokurorit të Tiranës kundër rektorit Kujtim Çashku dhe disa anëtarëve të stafit Akademik, për zaptim të jashtëligjshëm toke dhe dhunë ndaj personelit në detyrë.

23 Shkurt 2009 - Avokati i Popullit, denoncon dhe analizon aktet e paligjëshme të Qeverisë Berisha dhe përfaqsuesve të saj ndaj AFMM dhe stafit të saj Akademik. Ai këshillon administratën ti drejtohet gjyqësorit për çdo pretendim dhe të mos përdorë dhunën dhe falsifikimet e procedurave.
Organizata e Shkollave më të mira të Filmit në botë dhe Europën Juglindore CILECT dhe SEECILECT i drejtuan nota proteste Qeverisë Berisha, për aktet e saj në dëm të AFMM dhe kulturës në përgjithësi.

24 Shkurt 2009 - Rektori Kujtim Çashku, Drejtori i Produksionit Eol Çashku, Sabir Kanaqi Përgjegjës Teknik ( ish student i AFMM nga Mali i Zi), Royald Elezi asistent pedagog i Kameras ( ish student i AFMM) dhe studenti i vitit të dytë bashkim Rodoni, shoqërohen dhunshëm nga policia në komisariatin nr. 4 të tiranës për më shumë se shtatë orë, ndërkohë që Albafilm dhe policia e shtetit nisën shkatërrimin e skulpturave të lulishtes së AFMM dhe rrethimin me gardh teli të saj.
Avokati i Popullit ridenoncoi publiisht aktet ilegale të qeverisë. Ambasada e Shteteve të Bashkuar përmes deklaratës së saj për media ndikoi në lirimin e rektorit dhe stafit Akademik. Qeveria Gjermane bën një deklaratë në mbështetje të AFMM dhe bën thirrje për negociata e jo dhunë.
Në deklaratën e tij pas lirimit, rektori Çashku i bëri thirrje adminisratës për urtësi dhe kërkoi ndalimin e menjëhershëm të akteve të jashtëligjëshme në dëm të procesit Akademik të AFMM në këtë sezon provimesh e xhirimesh.

26 Shkurt 2009 - Albafilm dhe një polici private e armatosur, erdhën sërish dhe shkatërruan gjithçka në lulishten e AFMM duke përfshirë këtu dhe të vetmin ekran Wide Screen veror në Shqipëri.

16 Prill 2009 - Top Channel vjen për të marrë në posedim dhe fillon të shkulë pemë në lulishten e AFMM, disa prej tyre qindra vjeçare, pa leje nga Bashkia e Tiranës, dhe bazuar në gen planin dhe dokumentacionin e fasifikuar të Qeverisë Berisha. Pas rezistencës së studentëve dhe ardhjes së policisë Bashkiake, operacioni i shkatërrimit u ndërpre.

24 Prill 2009 - Zyra e Prokurorit të Tiranës rrëxoi çdo pretendim e akuzë të Albafilm, METE dhe polisë së shtetit.

14 Maj 2009 - Kryetari i Bashkisë së Tiranës, miraton e firmos lejen për rrethimin e lulishtes së ishlaboratorit të filmit, duke i krijuar mundesinë Top Channel të zbatojë gen planet dhe aktet e falsifikuara e për pasojë të paligjëshme të Qeverisë Berisha.

18 Maj 2009 - Zyra e Prokurorit të Tiranës, hodhi poshtë padinë dhe akuzat, e ngritura nga Albafilm dhe policia private Jori Security, për zaptim e shkatërrim prone.

25 Maj 2009 - Top Channel vazhdon të ndërtojë rrethimin ilegal me gardh teli të kampusit të AFMM me dokumentin e Bashkisë së Tiranës firmosur nga kryetari Rama, i cili flet për rrethimin e godinës rreth 30 metra larg godinë dhe parkut të AFMM. (Leja Bashkëngjitur)

Ndërkohë një heshtje totale duket t'i jetë impozuar mediave për të penguar informimin e opinionit publik mbi ngjarjet në Akademinë e parë të Filmit në vend dhe me Abuzimet Qeveritare me pronën publike në këtë prag zgjedhjesh të përgjithëshme në Shqipëri.

Së shpejti do të ndiqni dhe imazhet e filmuara nga studentët tanë duke klikuar www.afmm.tv , www.afmm.edu.al , www.saveafmm.net .

nga Eol Çashku

Regjisor, Drejtor i Produksionit të AFMM

**********************************************************************

INFORMATION NOTE


25 May 2009 - After a three-week "silence", which permitted them to get a permission based on Berisha Government's illegal and irresponsible acts, Top Channel re-appeared and started to put a surrounding fence around the AFMM Campus. Now the level of corruptive acts has included the Tirana City Hall. The fence construction's permission was signed by Tirana mayor and chief of Opposition, Edi Rama and the Director of the Technical Commission of the City Hall. AFMM is now under attack from "independent" media and illegal central and local Government acts. This irrational and total corruptive situation is a threat and a sign of destruction of all the ethics, moral, intellectual and political values in Albania.
AFMM is an independent institution, out of business - media -politics influences. The only viable reason for those acts is the control of these indispensable institutions, for the democratic and cultural health of our country, motivated by personal and professional jealousy as a result of big frustration caused by limited intellectual and administrative capacities of persons involved in those primitive and unprecedented acts.

Actually, the authorization was given textually for surrounding the ex-lab's garden. As a matter of fact, AFMM settles in the ex-sound department building. The ex-lab is approx. 30m from it and is separated by an emergency road. But nobody cares, as the governments (central & local) itself have based their decisions on falsified plans and documents produced by the Cultural Administration represented by Albafilm and the Minister of Trade, Economy and Energetic (MTEE) Mr. Genc Ruli. Those falsified plans, among other destructive effects, block the fire exits to AFMM and our National Film Archive, where kilometers of National Patrimony History celluloid, dating from 1923 are preserved. Those facts underline once again the visionary governmental politics we are benefiting in Albania. The worst is that Top Channel, usually claiming itself of brilliant integrity with moral and public profile for the Albanian society, this time is putting itself on the barricade of occult electoral interest, being for the first time against country's long term and indispensable cultural and artistic interest.

LEGAL SUMMARY UPDATE

26 January 2009 - The Court of Tirana send back the Albafilm /METE complaint against Orafilm/AFMM, for illegal occupation of land.

21 February 2009 - Albafilm and the state police, warning only the 20th of February afternoon, perpetrate illegal violence during more than three hours, against AFMM Campus, students and Academic staff, who protected the facility, the Law on Superior Education and the Constitution of Albania. It took the German Ambassador and French Embassy representatives to send backwards the police forces and Albafilm.
Albafilm, the police and MTEE made a complaint to the Albanian Prosecutors Office against Rector Kujtim Çashku and some Academic Staff members, for illegal usurpation of land, violence against State Agents on duty.

23 February 2009 - Albanian Ombudsman denounces and analyses the Berisha Government and its representatives, illegal acts against the Academic campus and staff. He advises Albafilm and the police to solve their pretending legally in a court and not through illegal violent actions and counterfeited procedures.
The association of world's major film and television school CILECT and from South-East Europe SEECILECT, addressed a note of protest to Berisha Government, on its acts against AFMM and culture.

24 February 2009 - Rector Kujtim Çashku, the Head of Productions Eol Çashku, the technical Person in Charge Sabir Kanaqi (former AFMM student from Montenegro), the assistant camera department teacher Royald Elezaj (former AFMM student) and Bashkim Rodoni, second year directing student, were violently taken and put under police custody, and Albafilm started to destroy the garden sculptures and surround with wired fence the AFMM facility. They were illegally held during seven hours at the police station nr 4 of Tirana.
Albanian Ombudsman re-denounces publicly all the illegal state actions. The Embassy of the United States in Tirana stresses their release through their press release on the matter. German Government makes a Statement in support to AFMM, and calls for negotiations and not violence. After the release from the police station, rector Çashku calls for calm and asks the government to stop illegal actions immediately which damage the normal academic process of AFMM, currently in exams and shooting period.

26 February 2009 - Albafilm and a private armed police come again and destroy everything in the AFMM Campus garden including the one and only Wide Screen open-air movie theatre in Albania.

16 April 2009 - Top Channel comes to take possession of AFMM garden, and starts cutting the trees, some of them centenary, without permission from the Tirana City Hall, and based on Governments counterfeited plans and documents. They are sent away from students’ protest and Tirana Municipal Police.

24 April 2009 - Tirana Prosecutors office rejects every Albafilm, state police and MTEE pretensions and accusations.

14 May 2009 - Tirana Mayor signs the permission for the surrounding of the ex-lab garden, letting Top Channel abuse with Berisha Government counterfeited plans and restarting the illegal surrounding of AFMM Campus Garden.

18 May 2009 - Tirana Prosecutors Office rejects Jory Security and Albafilm accusation of usurpation and destruction of property.

25 May 2009 - Top Channel continues to build the illegal fence on AFMM Campus waving around the City Hall permission signed by Edi Rama to surround another building approx 30 meters from AFMM facilities (Permission attached). Top Channel staff stated today they will come to destroy the garden with bulldozers during the week-end.

Meanwhile a total media silence censorship has been apparently imposed to prevent any public opinion information on the First Albanian Film School of the History situation and the Berisha Government administration of public territories, in this General Election’s eve in Albania.

You will very soon have images from the latest developments through www.afmm.tv , www.afmm.edu.al , www.saveafmm.net .

by Eol Çashku

Filmmaker, Director of Productions AFMM

**********************************************************************

Squatrazustradin
Senior Member
Senior Member
Beiträge: 1482
Registriert: Sa, 04. Aug 2007, 16:22

Fr, 09. Okt 2009, 11:21

Der albanische Film von Artan Minarolli "Gjallë" (Alive) wird für den Best Foreign Language Film Award für die Oscar Verleihung von 2010 nominiert (oder besser gesagt, der Film konkurriert mit über 80 anderen Filmen für diese Auzeichnung).

Trailer:
http://storytellertrailers.blogspot.com ... alive.html
<a href="http://www.danasoft.com"><img src="http://www.danasoft.com/sig/boneymummieson.jpg" border="0">

Benutzeravatar
Pejanec
Senior Member
Senior Member
Beiträge: 648
Registriert: Do, 24. Sep 2009, 11:34

Fr, 09. Okt 2009, 11:33

Squatrazustradin hat geschrieben:Der albanische Film von Artan Minarolli "Gjallë" (Alive) wird für den Best Foreign Language Film Award für die Oscar Verleihung von 2010 nominiert (oder besser gesagt, der Film konkurriert mit über 80 anderen Filmen für diese Auzeichnung).

Trailer:
http://storytellertrailers.blogspot.com ... alive.html
WOW...sieht nach einem ganz guten Film aus...
"When I get sad I stop being sad and be AWESOME instead. True story!" - Barney Stinson
Bild

Benutzeravatar
Kusho1983
Senior Member
Senior Member
Beiträge: 2625
Registriert: Di, 05. Jul 2005, 14:48

Fr, 09. Okt 2009, 16:07

Pejanec hat geschrieben:
Squatrazustradin hat geschrieben:Der albanische Film von Artan Minarolli "Gjallë" (Alive) wird für den Best Foreign Language Film Award für die Oscar Verleihung von 2010 nominiert (oder besser gesagt, der Film konkurriert mit über 80 anderen Filmen für diese Auzeichnung).

Trailer:
http://storytellertrailers.blogspot.com ... alive.html
WOW...sieht nach einem ganz guten Film aus...
von dem,was man im trailer gesehen hat,finde ich diesen film auch sehr gut.insbesondere von der thematik her ist er sehr interessant.

arti-gjakova
Member
Beiträge: 42
Registriert: Di, 10. Nov 2009, 15:10

Re: Filmland Albanien?

Di, 10. Nov 2009, 16:13

naber hat geschrieben:Wir recherchieren für einen Spielfilm, der zum Teil in Albanien spielt und auch dort gedreht werden soll.

Obwohl vor '91 eine kleine, aber gut funktionierende Film-Infrastruktur in Albanien existiert hat, scheint im Moment - mit ein paar Ausnahmen - in Albanien nicht viel zu passieren. Aber vielleicht täusche ich mich - und kenne einfach nur die richtigen Quellen nicht.

Kennt jemand Beispiele aktueller albanischer Filmproduktionen - oder Beispiele von Filmen, die in letzter Zeit in Albanien gedreht wurden? Wo kann man darüber nachlesen?

Und kennt jemand eine Einrichtung (Deutschland oder Schweiz), die über ein gutes Archiv albanischer Filme verfügt?

WWW.ARGETOHU.DE ODER COM

Bin für jeden Tip dankbar.


arti-gjakova
Member
Beiträge: 42
Registriert: Di, 10. Nov 2009, 15:10

muss nur hartnekig suchen

Di, 10. Nov 2009, 19:50

fabienne hat geschrieben:wo bekomm ich denn albanische filme her? die bei saturn meinten, sie können auf die nicht zugreifen. :?:
www.youtube.de
Skenderbeg The Warrior King#1

schau mal auf der webseite von saturn

DER KÖNIG DER BERGE

http://www.youtube.com/watch?v=z_ySXLY6_Jg
http://www.youtube.com/watch?v=wcgg5VQX_rM
http://www.youtube.com/watch?v=CxclHN9ZWys
http://www.youtube.com/watch?v=upY88D631YY
http://www.youtube.com/watch?v=m-BBLH21GwE
http://www.youtube.com/watch?v=cT5_sUNOixE
http://www.youtube.com/watch?v=QFd_FKsZFv8
http://www.youtube.com/watch?v=AAmmQjVzdIo
http://www.youtube.com/watch?v=KSBRZWslAL8
http://www.youtube.com/watch?v=lW8pJekN2B4


http://www.youtube.com/watch?v=pbEMgcvmMxs (Kosova Desperate Search)

http://www.youtube.com/watch?v=itvNbEjeZxM (Koha e kometes - 1/12 HD)

http://www.youtube.com/watch?v=FOWsrVVytys
auf deutsch. ist empfelens wert
http://www.digitalvd.de/dvds/8427,Guerreros.html (HIER KÖNNT IHR ES BESTELLEN)
http://www.youtube.com/watch?v=8SsuoAh0mCg (Golgotha e Llapit- Pjesa 1 (HD) )

http://www.youtube.com/watch?v=3CzHuSL28nc (Komandant Drini - Ekrem Rexha - Pjesa 1 (HD) )

http://www.youtube.com/watch?v=Ib4_FnWnXQQ (La guerre du Kosovo | The War in Kosovo) EINE ZUSAMMEN FASSUNG DER GRASAMKEITEN 98/99

arti-gjakova
Member
Beiträge: 42
Registriert: Di, 10. Nov 2009, 15:10

xxxxx

Di, 10. Nov 2009, 19:57

hätte gerne gewusst ob ihr die filme schon gekannt habt und ob ich euch weiter geholfen habe.

würde mich freuen ,falls ich euch weiter geholfen habe

schreibt mir würde das gerne wissen

es gibt aber noch andere filme die ich in letzter zeit gefunden habe,die ich aber jetzt nicht mehr finde.ich such aber für euch!Squatrazustradin
Senior Member
Senior Member
Beiträge: 1482
Registriert: Sa, 04. Aug 2007, 16:22

Mi, 11. Nov 2009, 14:55

@arti-gjakova

Du scheinst etwas missverstanden zu haben. Denn die meisten Filme, die du hier draufgepostet hast, sind weder eine rein albanische Produktion noch eine albanisch-nichtalbanische Koproduktion. Doch das Thema hier lautet ja Filmland Albanien. Und darum wäre es sinnvoll, wenn man hier Filme posten würde, die mindestens eine albanisch-nichtalbanische Koproduktion sind, oder in Albanien gedreht wurden, oder das Thema Albanien haben.
<a href="http://www.danasoft.com"><img src="http://www.danasoft.com/sig/boneymummieson.jpg" border="0">

Squatrazustradin
Senior Member
Senior Member
Beiträge: 1482
Registriert: Sa, 04. Aug 2007, 16:22

Mi, 11. Nov 2009, 15:02

Mbyllet triologjia e komunizmit të Xhuvanit

Bild

Filmi i fundit i Gjergj Xhuvanit erdhi si premierë në Tiranë. "Lindje, Perëndim, Lindje", një histori e vendosur në prag të rrëzimit të diktaturës, u shfaq me sukses mbrëmjen e 4 nëntorit në kinema "Millenium". Pas Prishtinës, ku hapi Festivalin e atjeshëm ndërkombëtar, filmi më i ri i Gjergj Xhuvanit erdhi si premierë në Tiranë. Një prodhim i përbashkët italo-shqiptar, ky është i pari film i regjisorit Xhuvani që i sjell ngjarjet deri në fillim të viteve ‘90. Me një qasje tipike, deri më tani Xhuvani ka sjellë në ekranin e madh fenomene kryesisht shoqërore të diktaturës e të viteve të mëhershme.

"Lindje, Perëndim, Lindje" ndalet në ndërrimin e dy epokave. Rrëzimi i diktaturës dhe hapja ndaj botës, simbolikisht njohja e Perëndimit. Skenari është realizuar si një bashkëpunimin i Gjergj Xhuvanit me të atin e tij, shkrimtarin Dhimitër Xhuvani i ndarë nga jeta, veç pak kohë më parë dhe Jani Durit.

Që në fillimet e punës, regjisori Gjergj Xhuvani pranoi se nxitja për këtë skenar ka ardhur nga ngjarje që brezi i tij i ka përjetuar e i ruan të gjalla në kujtesë. Ashtu siç ka bërë edhe me filmat e tjerë të mëparshëm, "I dashur armik" apo "Parullat", edhe në këtë rast, janë zgjedhur disa karaktere njerëzore të cilëve u është veshur një histori simbolike për të aluduar mbi atë kohë. "Lindje, Perëndim, Lindje" së pari u shfaq për publikun kosovar.

Filmi i Xhuvanit çeli edicionin e parë të PriFilmf Fest që u mbajt në Prishtinë nga 23 deri më 30 shtator. Po në këtë festival u vlerësua me çmimin special të jurisë. Pas premierës së datës 4 nëntor në Tiranë, filmi po bën edhe ciklin e shfaqjes për publikun e gjerë.

04.11.2009
Quelle: http://www.tirana.gov.al/?cid=1,154,3051

Leider nur auf albanisch. Es geht um den neusten Film von Aleksander Xhuvani (für mich einer der besten albanischen Regiseure nach Zusammenbruch des Kommunismus) "Osten, Westen, Osten".
<a href="http://www.danasoft.com"><img src="http://www.danasoft.com/sig/boneymummieson.jpg" border="0">

arti-gjakova
Member
Beiträge: 42
Registriert: Di, 10. Nov 2009, 15:10

xx

Mi, 11. Nov 2009, 16:55

Kosova-search desparatet
ist doch rein albanisch.oder?
time of the comet ist rein albanisch bis auf die 2 schauspieler ,weil es die geschichte verlangte.

die docu ist glaub ich nicht ganz albanisch aber albanisch.

der film vom skenderbeg der in den 60er jahren gedreht wurde und übrigens auch auf kabel1 mehrmals ausgestrahlt wurde ist bis auf dem hauptdarsteller albanisch.ja ok,denke mal finanziert von der sowietunion

aber auf argetohu findest du was du suchst.hab ich schon mal gepostet

http://www.argetohu.com/

da findest du übrigens auch ein film vom mein cousin (arben danqeli)schauspieler und regisseur
film-e verteta ime ne plazh/die wahrheit auf dem strand o.meine wahrheit auf dem strand
der zweite teil war besser

er will übrigens auch ein film demnächst in paris drehen

Benutzeravatar
Kusho1983
Senior Member
Senior Member
Beiträge: 2625
Registriert: Di, 05. Jul 2005, 14:48

Mi, 11. Nov 2009, 18:01

ich glaube gemeint war,dass hier filme,die in albanien produziert wurden,gepostet werden sollten.da das thema dieses threads "filmland albanien" lautet und nicht allg."albanische filme".

ps:der regiseur des films skanderbeg war ebenfalls russe (sergei jutkewitsch).

roland
Senior Member
Senior Member
Beiträge: 397
Registriert: So, 26. Jun 2005, 17:00

Filmland AL

Sa, 05. Dez 2009, 9:56


Kasiunia
Senior Member
Senior Member
Beiträge: 561
Registriert: Mo, 06. Feb 2006, 19:26

Fr, 01. Jan 2010, 15:08

........................
Zuletzt geändert von Kasiunia am Mi, 13. Mär 2013, 9:57, insgesamt 1-mal geändert.

roland
Senior Member
Senior Member
Beiträge: 397
Registriert: So, 26. Jun 2005, 17:00

MIP Trailer einer englischen Doku

Mo, 08. Feb 2010, 11:12

Anhand Lord Byrons Reiseroute durch AL per Pferd wird die Doku aufgebaut.
Die Macher fanden es wohl spannend in Al. :-)

http://www.youtube.com/watch?v=agCuwqK32SU&NR=1

Weiß jemand wo die lange Hängebrücke gegen Ende des Films steht?
Gruß

roland
Senior Member
Senior Member
Beiträge: 397
Registriert: So, 26. Jun 2005, 17:00

Doku

Mo, 08. Feb 2010, 11:18

ok, da gibts mehr Infos für "Leseratten"
http://www.transalbania.com

Benutzeravatar
Lars
Site Admin
Site Admin
Beiträge: 7553
Registriert: So, 29. Dez 2002, 5:07

Re: MIP Trailer einer englischen Doku

Mo, 08. Feb 2010, 19:34

--> www.transalbania.com - habe diesen Herbst das Buch zu dieser Reise gelesen. Ganz nett, vor allem wenn man einige der Pfade selber schon begangen ist.
roland hat geschrieben:Weiß jemand wo die lange Hängebrücke gegen Ende des Films steht?
müsste wohl Tepelena sein (kann gerade nicht auf YouTube zugreifen).

Zurück zu „Kultur & Gesellschaft“